Adatkezelési (GDPR) tájékoztató (12. ker.)

Adatkezelési (GDPR) tájékoztató
az ajtonyitas-zarcsere-zarszerviz-12kerulet.hu
weboldal látogatói számára

 

 1. Tájékoztatónk célja 

E tájékoztatóval informálni – és egyúttal biztosítani – kívánjuk weboldalunk látogatóit arról, hogy a honlap működtetése és üzemeltetése során maximálisan betartjuk az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletében (GDPR, 2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. magyarországi törvényben (Infotörvény) foglalt szigorú rendelkezéseket, amelyek a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről szólnak.

Tájékoztatónkban bemutatjuk, hogy a weboldal, illetve annak tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője hogyan gyűjt, tárol és kezel személyes adatokat, valamint miképpen biztosítjuk az Érintettek számára a személyes adataikkal kapcsolatban az uniós és hazai jogszabályokban meghatározott önrendelkezési jogokat.

 1. A weboldal url-címe:

https://ajtonyitas-zarcsere-zarszerviz-12kerulet.hu

 1. Tulajdonos, adatkezelő, üzemeltető

Weboldal tulajdonosa: Kulcsember Gyorsszerviz Kft.
Székhelye: 2234 Maglód, Báthori u. 26.
Adószáma: 14925250-2-13

Adatkezelésért felelős személy: Fehérvári Levente
Címe: 2234 Maglód, Báthori u. 26.
Telefonszáma: +36 70 609 2692
E-mail címe: kulcsember (kukac) kulcsember.com

Tárhelyszolgáltató:
Webhold Internet Bt. / WordPress Tárhely
Cégjegyzékszám: 13-06-063030
Cím: 2072 Zsámbék, Terv utca 11.
Tel.: +36 20  381 4891
E-mail: info (kukac) wp-tarhely.hu
http://wp-tarhely.hu

Webmester és szerkesztő:
Lovászi József
Telefon: +36 30 938 7561
E-mail: lovaszi (kukac) invitel.hu
Média-Mix Betéti Társaság
Cím: 6725 Szeged, Sárkány u. 10.
Cégjegyzékszám: 06-06-000085
Adószám: 21615207-1-06
http://vevoszerzo-weboldalak.hu

 1. Weboldalunk célja

Szolgáltatásaink publikálása, bemutatása

Meglévő ügyfeleink tájékoztatása

Új ügyfelek szerzése

Tevékenységünk internetes nyilvánosságának biztosítása

 1. Adatkezelési (GDPR) alapfogalmak

az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletében szereplő definíciók alapján

Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalt megtekinti (Látogató), illetve a weboldal valamilyen szolgáltatásának igénybe vétele céljából a személyes adatait megadja (Felhasználó)

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait a weboldal bekéri, rögzíti, tárolja, az Adatkezelő pedig kezeli és felhasználja

Személyes adat: minden olyan adat és információ, ami alapján az érintett természetes személy közvetlenül vagy közvetett módon azonosíthatóvá válik

Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett műveletek összessége, így például az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, feldolgozása, felhasználása, továbbítása, törlése

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelés módjára és eszközeire vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Adatkezelő által átadott személyes adatokat az Adatkezelő által meghatározott módon feldolgozza és a megadott célra felhasználja

Adatkezelési incidens: az adatvédelmi biztonság olyan sérülése, ami a gyűjtött, tárolt, kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, használhatatlanná tételét, vagy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést és jogosulatlan felhasználását, közzétételét eredményezi

 1. Milyen adatokat gyűjt a weboldalunk és milyen célból?

6.1 Anonim adatgyűjtés a weboldal megtekintésekor

Weboldalunk publikus felületeihez internetes böngészője segítségével bárki szabadon hozzáférhet. A közzétett nyilvános tartalmak megtekintéséhez a látogatóktól semmilyen személyes adatot nem kérünk.

Ugyanakkor – mint minden weboldal -, a miénk is használ apró technikai kódokat (angolul cookie-kat, magyarul sütiket), amik a weboldal megtekintésekor rövidebb-hosszabb időre a látogatónak a böngészésre használt számítógépén, táblagépén vagy okostelefonján és a webszerveren mentésre kerülnek.

a) Cookie-k (sütik) használata

A sütik részben technikai, részben forgalomszámlálási feladatokat látnak el. Alkalmazásuk során a látogatók személyének azonosítására alkalmas információk nem keletkeznek. A cookie-k bizonyos idő múlva automatikusan törlődnek. 

A weboldalunk alsó részén egy információs csík segítségével minden látogatónk figyelmét már az első megtekintett oldalon felhívjuk a sütik használatára, kérve a hozzájárulásukat vagy lehetővé téve, hogy látogatásuk alatt a süti-használatot letiltsák.

Emellett minden látogatónak lehetősége van arra, hogy a saját böngészőjében a sütik használatára globális – vagyis az összes meglátogatott weboldalra érvényes – állandó tiltást állítson be. Böngészője ez esetben egyetlen weboldalról sem fogad és nem tárol sütiket.

A cookiehasználat engedélyezése vagy tiltása tehát kifejezetten a látogatók, felhasználók kezében van. Az engedélyezést vagy tiltást, valamint a látogató gépére korábban lementett sütik törlését a saját böngészőjében minden látogató maga tudja beállítani.

A sütik (cookie-k) szerepéről, működéséről, valamint jóváhagyásuk vagy letiltásuk módjáról és következményeiről a  Cookie- (süti) tájékoztató  címen elérhető oldalon nyújtunk részletes tájékoztatást. Kérjük, olvassa el a részleteket ott!

b) Más webhelyekről származó beágyazott tartalmak megtekintése

Előfordulhat, hogy a weboldalunkon elérhető tartalom néhány eleme külső forrásból – más webhelyről – származik (pl. beágyazott Youtube-videó, Facebook-bejegyzés, cikk, kép stb.).

Ezek a beágyazott tartalmak úgy viselkednek, mintha a látogató megtekintette volna azt a honlapot, ahol a beágyazott elem eredeti formájában található.

A forrásként használt weboldalak nagy valószínűséggel gyűjtenek statisztikai adatokat ennek a beágyazott tartalomnak a megtekintéséről, amihez sütit vagy harmadik féltől (pl. a Google-tól) származó követőkódot használnak abból a célból, hogy adatokat nyerjenek a beágyazott tartalommal kapcsolatos látogatói érdeklődésről, a megtekintések számáról és gyakoriságáról.

A külső forrás által végzett statisztikai adatgyűjtésért és a cookie-val (sütivel) vagy követőkóddal nyert adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért ilyen esetben az eredeti forráshely üzemeltetője a felelős. Az így keletkező statisztikai adatok a weboldalunkat megtekintő látogatók személyének beazonosítására azonban nem alkalmasak.

c) Webanalitikai eszközök

Weboldalunk forgalomelemzés céljából hivatalos Google analitikai eszközökkel gyűjt statisztikai adatokat, illetve a weboldal működésére vonatkozó technikai információkat.

Ezek az analitikai eszközök nem gyűjtenek konkrét személyes adatot, csupán név nélküli statisztikát adnak a látogatók földrajzi eloszlásáról és érdeklődéséről (pl. keresett kulcsszavak, megtekintett oldalak), valamint a látogatói viselkedésről (visszatérő látogatók aránya, weboldalon töltött idő stb.).

Weboldalunk a következő Google analitikai eszközöket használja:

Google Analytics

A Google Analytics a weboldal látogatottságáról készít statisztikai jelentéseket. Segít a látogatói forgalom elemzésében, ezáltal a weboldal fejlesztésében és optimalizálásában. Megmutatja, hogy a látogatók milyen keresőszavak segítségével találtak rá a weboldalra, milyen földrajzi területről érkeztek, mennyi időt töltöttek a weboldalon, mi iránt érdeklődtek látogatásuk során. A Google Analytics a látogatók személyének azonosításához szükséges adatokat nem gyűjt. Bővebb információ: https://www.webma.hu

Google Search Consol

A Google Search Consol – régebbi nevén Google Webmaster Tools – a webmesterek munkaeszköze. Segítségével megtudható, hány oldalt tart nyilván a Google az index-állományában, hogyan szerepel a honlap a Google találati listáin, vannak-e a weboldalon programozási hibák, mit kell tenni a honlap keresőre optimalizáláshoz és a weboldal sikeres működéséhez. Személyes adatokat ez sem gyűjt.
Bővebb információ:  https://www.reelweb.hu

d) Online marketing eszközök 

Google Ads (korábbi nevén AdWords) remarketing követőkód

Weboldalunk nem használ Google Ads remarketing követőkódot.

Google Ads (korábbi nevén AdWords) konverziókövetés

Weboldalunk nem használ Google konverziószámláló kódot.

6.2 Személyes adatok gyűjtése és kezelése

a) Látogatói regisztráció

Weboldalunk a közönség köréből nem gyűjt olyan felhasználói regisztrációkat, amikhez személyes adatot kellene megadni (mint pl. feliratkozás hírlevélre, online rendelés beküldése stb.).

b) Hozzászólás, komment

Weboldalunkon hozzászólás, kommentelés nincs engedélyezve, így ehhez kapcsolódó személyes adatok gyűjtése sem történik (pl. hozzászóló neve, e-mail címe).

c) Kapcsolati űrlap

Weboldalunkon kapcsolati űrlap nem található, így ehhez kapcsolódó személyes adatok gyűjtése sem történik (pl. üzenetküldő neve, e-mail címe, telefonszáma).

 1. Megosztjuk-e valakivel a Felhasználók személyes adatait?

Weboldalunk semmilyen személyes adatot nem gyűjt, így ilyen adatok harmadik féllel való megosztása sem történik.

A Google analitikai eszközei által gyűjtött, személyek azonosítására alkalmatlan látogatottsági statisztikákat és a weboldalunk működésével kapcsolatos technikai információkat sem áll szándékunkban a weboldal tulajdonosán, webmesterén, szerkesztőjén kívül mással megosztani.

 1. Hogyan védjük a weboldal által gyűjtött adatokat?

A weboldal-tulajdonos megbízásából – szerződéses kapcsolat keretében – a 3. pontban megnevezett WordPress Tárhely szolgáltató gondoskodik a weboldal tárhelyének magas színvonalú, folyamatos technikai védelméről. A tárhelyszolgáltató a legkorszerűbb informatikai eszközöket és biztonsági rendszereket alkalmazza annak érdekében, hogy a weboldalon tárolt belső adatokhoz illetéktelen ne férjen hozzá.

 1. Végzünk-e automatizált adatkezelést, feldolgozást vagy profilalkotást?

Személyes adatokat nem gyűjtünk, a weboldal és a Google analitikai eszközei által gyűjtött statisztikai adatokból pedig automatikus profilalkotás nem végezhető.

A Google analitikai eszközök (Analytics, Search Consol) által rögzített – a  látogatók személyének azonosítására alkalmatlan – statisztikai információkat a Google cég szerverei gyűjtik, tárolják és őrzik – a Google cég által az Interneten közzétett, szigorú biztonsági elveknek és rendszabályoknak megfelelően.

 1. Továbbítjuk-e valahová az adatokat?

A látogatottsági adatokat semmilyen külső adatfeldolgozónak vagy egyéb harmadik személynek nem továbbítjuk.

 1. A weboldal látogatói milyen jogokkal rendelkeznek a weboldal által folytatott adatgyűjtéssel és cookie-használattal kapcsolatban?

A látogatók a weboldal megtekintésekor engedélyezhetik vagy letilthatják a Cookie- (süti-) használatot a böngészőablak alján megjelenő figyelmeztető csíkon elhelyezett „IGEN” vagy „NEM” gombra kattintva.

Döntésük előtt a csíkon található harmadik, „TÁJÉKOZTATÓ” feliratú gombra kattintva elolvashatják a Cookie-használat jóváhagyásáról vagy tiltásáról szóló részletes tájékoztatónkat.

Az engedélyt jelentő „IGEN” vagy a tiltást eredményező „NEM” gomb megnyomása után a jóváhagyást kérő csík eltűnik, de a látogatók a döntésüket bármikor megváltoztathatják a weboldal alján folyamatosan jelen lévő, „Cookie hozzájárulás módosítása” feliratú fülre kattintva.

Ezzel a megoldással eleget teszünk az uniós GDPR-rendeletben és a magyarországi  Infotörvényben meghatározott, személyes adatokkal kapcsolatos önrendelkezési jogra vonatkozó követelménynek, hiszen weboldalunk látogatói számára biztosítjuk

   • a teljes körű, részletes tájékoztatást a weboldal megtekintéséhez kapcsolódó adatgyűjtési gyakorlatról és ezzel kapcsolatos jogaikról,
   • valamint lehetőséget biztosítunk önrendelkezési joguk gyakorlására, az önkéntes hozzájárulásra vagy letiltásra, továbbá a jóváhagyására vonatkozó igenlő vagy nemleges döntés bármikor történő, tetszés szerinti megváltoztatására.
 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben weboldalunk látogatói közül bárkinek kétsége, kérdése, észrevétele, panasza van a saját adatai esetleges kezelésével kapcsolatban, kérjük, jelezze levélben, email-ben vagy telefonon az adatkezelésért felelős szervezet vezetőjének vagy a webmesternek a jelen tájékoztató 3. pontjában közzétett elérhetőségek valamelyikén.

Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy weboldalunk sérti személyes adatainak védelméhez fűződő jogait, kérheti az adatkezelésért felelős vezetőtől a helyzet kivizsgálását és a kifogásolt gyakorlat megszüntetését.

Ha ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címzett bejelentéssel, arra hivatkozva, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelme keletkezett, vagy fennáll jogai megsértésének közvetlen veszélye.

A NAIH elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Honlap: http://www.naih.hu

Személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése, valamint tiltakozásának jogtalan elutasítása esetén az Érintett bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

Kulcsember Gyorsszerviz Kft.